कोर्सचा अभ्यासक्रम

या कोर्समध्ये आपण ज्या गोष्टी शिकणार आहोत त्यांवरील एक छोटा व्हिडीओ
मुलांसाठी एक मजेदार कोडं.
खाजगी अवयव म्हणजे काय? (पालकांसाठी सूचना: या कोर्समध्ये आम्ही खाजगी अवयवांची नावे शिकवत नाही.)
शरीराचे खाजगी अवयव ओळखण्यासाठी स्वाध्याय
सुरक्षित आणि असुरक्षित परिस्थिती म्हणजे काय?
वैयक्तिक सुरक्षा नियम - मुलांना सुरक्षित राहाण्यासाठी मदत करणारा सोपा नियम
सुरक्षित आणि असुरक्षित परिस्थिती ओळखण्यासाठी काही स्वाध्याय
वैयक्तिक सुरक्षा नियमाला असलेला छोटासा अपवाद.
सुरक्षित आणि असुरक्षित परिस्थिती ओळखण्यासाठी आणखी काही स्वाध्याय.
तुमच्या वैयक्तिक सुरक्षा नियमाचे उल्लंघन झाल्यास काय करायचं?
'नाही' कसं म्हणायचं आणि मदतशील मोठ्या व्यक्तीला कसं सांगायचं?
जास्तीत जास्त ५ मदतशील मोठ्या व्यक्ती ओळखण्यासाठी स्वाध्याय
या कोर्समध्ये आपण शिकलेल्या सर्व गोष्टींची उजळणी
निरोप गीत

प्रशंसापत्र